post

Information från styrelsen

Till alla medlemmar i AIK Basket

Den 1:a juni 2017 överlämnade en medlemsrepresentant en namnlista till styrelsen. Syftet för detta var att begära ett utlysande av ett extra årsmöte för vilket dagordning skulle vara val av en ny styrelse, samt förändring av stadgar.

Föreningens stadgar kräver att minst 1/10 (10%) av föreningens röstberättigade medlemmar skriver under listan för att styrelsen skall vara bundna att utlysa ett extra årsmöte. Listan som lämnades in uppnådde endast 5% av de giltiga röstberättigade medlemmarna och blev därmed inte bindande.

Styrelsen vill härmed informera om att man onsdagen 14/6 enhälligt tagit beslutet att inte kalla till något extra årsmöte. Beslutet grundar sig i att antalet giltiga namnunderskrifter på listan inte överensstämde med kravet i stadgarna.

Styrelsen tar kritiken på allvar, och kallade till ett tillfälle för dialog i Solna Gymnasium den 13/6 för att få en kompletterande bild av den kritik som finns. Styrelsens bild av den samlade kritiken som framförts är inte tillräcklig för att utlysa ett extra årsmöte så pass tätt inpå det ordinarie mötet som i enlighet med stadgar skall hållas senast i september.
Om du vet någon som känner för, eller är du själv en sådan person som vill hjälpa till och bidra till klubbens utveckling får du gärna höra av dig till någon av oss i styrelsen eller till hela styrelsen direkt. Även tankar och idéer om föreningens verksamhet är välkomna. Om det finns förslag på personer till styrelsen så sker nomineringen direkt till valberedningen se e-post till sammankallande nedan.

Från styrelsen vill vi betona att vi nu och framöver gärna har en dialog och att respons från medlemmarna alltid uppskattas, i detta fall och framöver.

I den andan har vi från styrelsen för avsikt att från och med augusti 2017 börja ha ett informationstillfälle varje månad för föreningens medlemmar. Kallelse till detta kommer senare under sommaren. Vi kommer också med anledning av kritiken som inkommit verka för att hålla det ordinarie årsmötet så tidigt som möjligt.

E-post till styrelsen: basket@AIK.se
E-post till valberedningen: rhall@salesforce.se

Varma hälsningar från Styrelsen i AIK Basket