post

AIK Basket kallar till extra årsmöte

AIK BBF kallar till ett extrainsatt årsmöte onsdag den 22 juni. Ärendet gäller en sammanslagning av föreningar. Rösträtt har medlemmar i AIK BBF.

Ytterligare information kommer innan mötet, och eventuella frågor kommer att besvaras på plats.

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Justering av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
6. Förslag till sammanslagning av föreningar
7. Mötets avslutande

Datum: 22/6
Tid: 17:30
Registrering av medlemmar öppnar: 17:00
Plats: Solna Gate

Välkomna!

One thought on “AIK Basket kallar till extra årsmöte

  1. Pingback: AIK BASKET 10 - AIKforum

Comments are closed.