post

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

I arbetet med att utveckla och samla AIK Basket genomfördes en föreningsutvecklingsdag förra lördagen. Vi vill passa på att tacka alla som närvarande under dagen. Er energi och engagemang är mycket viktigt för föreningen framåt. Stort tack! Under dagen arbetade vi med fem frågor. Nedan presenteras frågorna och det svaret som röstades fram som det viktigaste att jobba vidare med:

1. Vad är det i AIK Basket som vi gör bra?
”Bra engagerade ungdomscoacher”

2. Vad kan AIK Basket göra för att göra fler delaktiga i verksamheten?
”Skapa fler mötesplatser – använd Vasalundshallen! Styr upp och fixa till den! Jobba för att göra den till ungdomsgård. Jobba med sociala medier och kanaler. Fråga spelarna – vad vill de ha?

3. Vad kan AIK Basket förbättra för att utveckla verksamheten?
”Öka antalet sponsorer och andra intäkter.”

4. Viktiga saker AIK Basket behöver göra för att öka sammanhållningen i föreningen?
”Utveckla en fadderverksamhet mellan olika och utöka kontakten mellan olika lag och årskullar. ”

5. Vad gör AIK Basket för att fler ska fortsätta i verksamheten?
”Identifiera fler ledarroller inom föreningen; lagledare, materialare och funktionär. Drömmen ska kunna fortsätta utan att vara basketproffs.”

Styrelsen tar nu ansvar för att arbeta vidare med alla medskick och prioriteringar. Senare i vår kommer styrelsen presentera ett förslag på vision, mål och verksamhetsplan med budget för en 2-årsperiod. Frågorna kommer sedan fastställas på årsmötet som nu är bestämt till den 25 september.
stockholmsidrotten
Styrelsen har också under hösten/vintern sett över organisationen i AIK Basket. Ett resultat av det är att vi igår fredag den 19 januari meddelade Karin Laukkanen och Anna Kalpakas om uppsägning pga omorganisation. Omorganisationen föranleds av AIK Basket befinner sin ett mycket kritiskt läge avseende sin ekonomi. Det har varit ett svårt beslut för styrelsen att fatta och framförallt för att detta direkt berör de personer som arbetar på kansliet. Fram till att annat meddelas är det samma personer som är kontaktvägar in i föreningen. Styrelsen har också en löpande dialog med kansliet för att hitta lösningar för att organisera arbetet framåt. Uppsägningarna träder i kraft först en tid framåt. Under vintern och våren kommer vi återkomma med mer information. Har du direkta frågor kontakta Anna Magnusson på anna.magnsson@bapelsinen.com

Styrelsens sammansättning har också förändrats. John Carlander har avgått från styrelsen på grund av mycket stor arbetsbelastning i hans professionella arbete. John har varit en mycket värdefull ideellt aktiv person i föreningen under lång tid. John säger själv såhär; ”Det har varit en stor förmån att försöka hjälpa denna fantastiska klubb att utvecklas mot något ännu större. Det kommer att vara mycket arbete, men jag är övertygad om att AIK Basket kommer spela en viktig roll i svensk basket framöver. Jag önskar styrelsen all lycka med att leda klubben. Vi ses i hallarna hälsar John”
Styrelsen kommer att tacka av John vid lämpligt tillfälle på ett mer formellt sätt. Ny vice ordförande i föreningen är Jakob Lamm.

Har ni frågor eller funderingar kontakta ordförande Anna Magnusson på 0706-150226 eller anna.magnusson@bapelsinen.com

Svartgula hälsningar
Styrelsen