post

Kallelse till årsmöte

ÅRSMÖTE

AIK Basket / Solna Vikings
Datum & Tid: Den 28:e September 2016 kl 18.30
Plats: I Solna Gymnasium

AIK Basketbollförening/ Solna Vikings kallar till ordinarie årsmöte onsdag den 28 September. Mötet startar klockan 19.00 i Solna gymnasium (registreringen börjar 18:30). Rösträtt tillkommer den som registrerats som medlem i AIK Basketbollförening/ Solna Vikings, och som under 2016 uppnår en ålder av 16 år. Det kommer även att finnas möjlighet att på plats registrera sig som medlem i AIK Basketbollförening/ Solna Vikings/, förutsatt att du är medlem i AIK. Medtag medlemskort i AIK. Yngre medlemmar är givetvis välkomna, men saknar rösträtt. Handlingar kan hämtas på kansliet från måndag den 26:e September. Dessa läggs även upp på laget.se.

VÄLKOMNA