Styrelse

AIK Basketbollförening

Ordförande
Anna Magnusson

Ledamöter
Daniel Gill
Tommy Lindqvist
Katja Lefwerth
Kettil Henriksson
Robert Andersson
Jesper Wikström
Jakob Lamm
Susanne Jidesten

Suppleanter
Adam Lockner
Jenny Hjalmarsson

Valberedning
Serkan Inan (ordförande)
Rolf Hall
Masih Khedri