Ansvarsområden i styrelsen

Styrelsen hade sitt första styrelsemöte för året den 19 oktober.

Styrelsen beslutade att fördela roller och ansvarsområden enligt följande.

Jakob Lamm, ordförande (vald av årsmötet) och kassör, ansvarig för kontakt mot förbunden
E-mail: ordforande@aikbasket.se
Tel.nr: 073-410 04 30

Peter Grinbergs Anell, vice ordförande och verksamhetsansvarig för A, B och C
E-mail: peter.grinbergs.anell@nordea.se
Tel.nr: 070-563 23 80

Jacob Ljungqvist, verksamhetsansvarig för ungdom
E-mail: jacob.ljungqvist@tieto.com
Tel.nr: 0702-96 96 17

Daniel Gill, sponsoransvarig
E-mail: daniel.gill@live.se
Tel.nr: 070-695 25 15

Anna Magnusson, ansvarig övergripande frågor Vasalundshallen och “årshjulet”
E-mail: magnussonanna@icloud.com
Tel.nr: 070-615 02 26

Susanne Jidesten, HR-ansvarig
E-mail: susanne.jidesten@live.se

Om ni har frågor, förslag, kritik att framföra eller annat som rör områdena ovan så ta gärna direktkontakt med den person som är ansvarig.

Ni är förstås alltid välkomna att höra av er till ordförande Jakob Lamm.

Innan november är slut kommer styrelsen att presentera det sponsorpaket som tagits fram och hur vi gärna ser att ni ute i de enskilda lagen kan hjälpa till att få in pengar till klubben och samtidigt tjäna ihop pengar till lagkassan.

Hälsningar

Styrelsen gm Jakob Lamm

 

 

 

Val av ny styrelse

Efter val på årsmötet den 10 oktober 2018 består styrelsen av följande medlemmar.

Ordförande på ett år

Jakob Lamm (nyval)

Ledamöter på ett år

Anna Magnusson (fyllnadsval)

Peter Grinbergs Anell (fyllnadsval)

Daniel Gill

Susanne Jidesten

Jesper Wikström

Ledamot på två år

Jacob Ljungqvist

Suppleant på ett år

Tommy Lindqvist

Valberedningens förslag till styrelse

 

Val av ordförande (1 år):

Jakob Lamm

Ledamöter med fortsatt mandat (1 år):

Daniel Gill

Susanne Jidesten

Jesper Wikström

Fyllnadsval av ledamöter (1 år)

Peter Grinberg Anell

Anna Magnusson

 

Fyllnadsval suppleant (1 år):

Tommy Lindqvist

 

Val av suppleant (2 år):

Jakob Ljungqvist

Avhopp: Katja Lefwerth, Adam Lockner

Utgående mandat: Jenny Hjalmarsson, John Carlander, Kettil Henriksson, Robert Andersson

Valberedningen söker engagerade medlemmar!

För att uppnå AIK Baskets visioner både på ungdoms- och seniornivå behöver vi en engagerad styrelse som och speglar den verksamhet vi bedriver. Därför uppmanar vi er att nominera er själva eller andra kandidater till styrelsen.

AIK Basket styrelse möts ca 7-8 gånger per säsong. Styrelsen är idag en operativ styrelse och alla ledamöter behöver ha möjlighet och engagemang att göra ett arbete i styrelsen. Målsättningen för styrelsearbetet är att det ska vara strategiskt och att styrelsen kan jobba med framtidsfrågor.

 

Kontakta Masih Khedri (masih@khedri.com) med förslag snarast möjligt.

Årsmötet är onsdagen den 10 oktober i Solna Gymnasium.

Väl mött!