post

Spalding Summer Day Camp 2017

Nu öppnar vi anmälan för Spalding Summer Day Camp!

Day Camp är öppet för spelare födda 2003-2008, oavsett erfarenhet eller klubbtillhörighet.

Perioderna är:
12-15/6
19-22/6

Ungefär så här ser en dag ut:
9.00 samling och uppvärmning
9.30 träning i 45min
10.30 träning i 45min
11.30 lunch
12.30 träning i 45min
13.30 träning i 45min
14.30 mellanmål
15.00 träning i 45min
16.00 slut för dagen.

3 pass med basket, 1 pass teori och 1 pass fys/dag

För mer info och anmälan gå till www.aikbasketungdom.se och klicka på “Spalding Summer Day Camp 2017” i den högra kolumnen.

VÄLKOMNA!
camp2017