post

Styrelsen 2017/2018

Vid gårdagens (5/9) årsmöte valdes en ordförande samt fyra ledamöter in som nya tillskott till AIK Basketförenings styrelse. En ledamot och en suppleant som varit en del av föregående års styrelse valdes om att vara en del av styrelsen även den kommande säsongen.

Vi säger välkomna och god fortsättning till följande:

Ordförande (1 år):

Anna Magnusson
Mail: magnussonanna@icloud.com
Tel: 0706150226

Ledamöter (2 år):
Daniel Gill
Jakob Lamm
Susanne Jidesten
Katja Lefwerth
Jesper Wikström (omval)

Suppleant (2 år):
Adam Lockner

Sedan tidigare sitter övriga personer i styrelsen med fortsatt mandat:

Ledamöter (1 år):
Kettil Henriksson
Robert Andersson
Tommy Lindqvist
John Carlander

Suppleant (1 år):
Jenny Hjalmarsson