post

Valberedningen informerar

Inför AIK Basketförenings årsmöte tisdag den 5:e september 18:30 i Solna Gymnasiums aula presenterar valberedningen sitt förslag till det kommande årets styrelse. Förslaget lyder enligt följande (längre presentation av föreslagna ledamöter och suppleanter följer under veckan):

Val av ordförande (1 år):
Anna Magnusson

Ledamöter med fortsatt mandat (1 år):
John Carlander
Kettil Henriksson
Robert Andersson
Tommy Lindqvist

Suppleanter med fortsatt mandat (1 år):
Jenny Hjalmarsson

Val av ledamöter (2 år)
Jakob Lamm
Daniel Gill
Susanne Jidesten
Jesper Wikström (omval)
Katja Lefwerth

Val av suppleant (2 år):
Adam Lockner